Sourate 3 Âl ʻImrân Verset 191 | Tafsir du Coran et traduction

  اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اَللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ رَبَّنٰا مٰا خَلَقْتَ هٰذٰا بٰاطِلاً سُبْحٰانَكَ فَقِنٰا عَذٰابَ اَلنّٰارِ 

Al-Ladhīna Yadhkurūna Allāha Qiyāmāan Wa Qu`ūdāan Wa `Alá Junūbihim Wa Yatafakkarūna Fī Khalqi As-Samāwāti Wa Al-‘Arđi Rabbanā Mā Khalaqta Hādhā Bāţilāan Subĥānaka Faqinā `Adhāba An-Nāri

Traduction

qui invoquent (ḏakara) Allah, debout, accroupis ou couchés, [qui] méditent sur la création des cieux et de la terre, [disant] : « Seigneur !, Tu n’as point créé ceci, vainement. Gloire à Toi ! Préserve-nous donc du tourment du Feu !

pour ceux qui pensent à Dieu, debout, assis ou couchés et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Notre Seigneur ! Tu n’as pas créé tout ceci en vain ! Gloire à toi ! Préserve-nous du châtiment du Feu.

qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre (disant) : « Notre Seigneur ! Tu n’as pas créé cela en vain. Gloire à Toi ! Garde-nous du châtiment du Feu.

ceux qui, debout, assis ou couchés, se souviennent de DIEU et méditent sur la création des cieux et de la terre : « Seigneur, Tu n’as pas créé tout cela en vain. Gloire à Toi ! Garde-nous du châtiment du Feu,

Ceux qui, debout, assis, ou sur leurs côtés, se rappellent de Dieu et réfléchissent sur la création des cieux et de la terre : « Notre Seigneur ! Tu n’as pas créé cela en vain. Sois exalté ! Garde-nous du châtiment du feu.

Tafsir et explication du verset

Sourate Âl ʻImrân

s3 v1 | s3 v2 | s3 v3 | s3 v4 | s3 v5 | s3 v6 | s3 v7 | s3 v8 | s3 v9 | s3 v10 | s3 v11 | s3 v12 | s3 v13 | s3 v14 | s3 v15 | s3 v16 | s3 v17 | s3 v18 | s3 v19 | s3 v20 | s3 v21 | s3 v22 | s3 v23 | s3 v24 | s3 v25 | s3 v26 | s3 v27 | s3 v28 | s3 v29 | s3 v30 | s3 v31 | s3 v32 | s3 v33 | s3 v34 | s3 v35 | s3 v36 | s3 v37 | s3 v38 | s3 v39 | s3 v40 | s3 v41 | s3 v42 | s3 v43 | s3 v44 | s3 v45 | s3 v46 | s3 v47 | s3 v48 | s3 v49 | s3 v50 | s3 v51 | s3 v52 | s3 v53 | s3 v54 | s3 v55 | s3 v56 | s3 v57 | s3 v58 | s3 v59 | s3 v60 | s3 v61 | s3 v62 | s3 v63 | s3 v64 | s3 v65 | s3 v66 | s3 v67 | s3 v68 | s3 v69 | s3 v70 | s3 v71 | s3 v72 | s3 v73 | s3 v74 | s3 v75 | s3 v76 | s3 v77 | s3 v78 | s3 v79 | s3 v80 | s3 v81 | s3 v82 | s3 v83 | s3 v84 | s3 v85 | s3 v86 | s3 v87 | s3 v88 | s3 v89 | s3 v90 | s3 v91 | s3 v92 | s3 v93 | s3 v94 | s3 v95 | s3 v96 | s3 v97 | s3 v98 | s3 v99 | s3 v100 | s3 v101 | s3 v102 | s3 v103 | s3 v104 | s3 v105 | s3 v106 | s3 v107 | s3 v108 | s3 v109 | s3 v110 | s3 v111 | s3 v112 | s3 v113 | s3 v114 | s3 v115 | s3 v116 | s3 v117 | s3 v118 | s3 v119 | s3 v120 | s3 v121 | s3 v122 | s3 v123 | s3 v124 | s3 v125 | s3 v126 | s3 v127 | s3 v128 | s3 v129 | s3 v130 | s3 v131 | s3 v132 | s3 v133 | s3 v134 | s3 v135 | s3 v136 | s3 v137 | s3 v138 | s3 v139 | s3 v140 | s3 v141 | s3 v142 | s3 v143 | s3 v144 | s3 v145 | s3 v146 | s3 v147 | s3 v148 | s3 v149 | s3 v150 | s3 v151 | s3 v152 | s3 v153 | s3 v154 | s3 v155 | s3 v156 | s3 v157 | s3 v158 | s3 v159 | s3 v160 | s3 v161 | s3 v162 | s3 v163 | s3 v164 | s3 v165 | s3 v166 | s3 v167 | s3 v168 | s3 v169 | s3 v170 | s3 v171 | s3 v172 | s3 v173 | s3 v174 | s3 v175 | s3 v176 | s3 v177 | s3 v178 | s3 v179 | s3 v180 | s3 v181 | s3 v182 | s3 v183 | s3 v184 | s3 v185 | s3 v186 | s3 v187 | s3 v188 | s3 v189 | s3 v190 | s3 v191 | s3 v192 | s3 v193 | s3 v194 | s3 v195 | s3 v196 | s3 v197 | s3 v198 | s3 v199 | s3 v200

Le Coran
Sourate précédente

Sourate Al-Baqara

Sourate suivante

Sourate An-Nisâ’

Sourate 1 Al-Fatiha | Sourate 2 Al-Baqara | Sourate 3 Âl ʻImrân | Sourate 4 An-Nisâ’ | Sourate 5 Al-Mâ’ida | Sourate 6 Al-Anʻâm | Sourate 7 Al-Aʻrâf | Sourate 8 Al-Anfâl | Sourate 9 At-Tawba | Sourate 10 Yûnus | Sourate 11 Hûd | Sourate 12 Yûsuf | Sourate 13 Ar-Ra‘d | Sourate 14 Ibrâhîm | Sourate 15 Al-Hijr | Sourate 16 An-Nahl | Sourate 17 Al-Isrâ’ | Sourate 18 Al-Kahf | Sourate 19 Maryam | Sourate 20 Tâhâ | Sourate 21 Al-Anbîyâ’ | Sourate 22 Al-Hajj | Sourate 23 Al-Mu’minûn | Sourate 24 An-Nûr | Sourate 25 Al-Furqân | Sourate 26 Ash-Shuʻarâ’ | Sourate 27 An-Naml | Sourate 28 Al-Qasas | Sourate 29 Al-‘Ankabût | Sourate 30 Ar-Rûm | Sourate 31 Luqmân | Sourate 32 As-Sajda | Sourate 33 Al-Ahzâb | Sourate 34 Saba’ | Sourate 35 Fâtir | Sourate 36 Yâsîn | Sourate 37 As-Sâffât | Sourate 38 Sâd | Sourate 39 Az-Zumar | Sourate 40 Ghâfir | Sourate 41 Fussilat | Sourate 42 Ash-Shûrâ | Sourate 43 Az-Zukhruf | Sourate 44 Ad-Dukhân | Sourate 45 Al-Jâthîya | Sourate 46 Al-Ahqâf | Sourate 47 Muhammad | Sourate 48 Al-Fath | Sourate 49 Al-Hujurât | Sourate 50 Qâf | Sourate 51 Adh-Dhârîyât | Sourate 52 At-Tûr | Sourate 53 An-Najm | Sourate 54 Al-Qamar | Sourate 55 Ar-Rahmân | Sourate 56 Al-Wâqi‘a | Sourate 57 Al-Hadîd | Sourate 58 Al-Mujâdala | Sourate 59 Al-Hashr | Sourate 60 Al-Mumtahana | Sourate 61 As-Saff | Sourate 62 Al-Jumu‘a | Sourate 63 Al-Munâfiqûn | Sourate 64 At-Taghâbun | Sourate 65 At-Talâq | Sourate 66 At-Tahrîm | Sourate 67 Al-Mulk | Sourate 68 Al-Qalam | Sourate 69 Al-Hâqqa | Sourate 70 Al-Ma‘ârij | Sourate 71 Nûh | Sourate 72 Al-Jinn | Sourate 73 Al-Muzzammil | Sourate 74 Al-Muddaththir | Sourate 75 Al-Qîyâma | Sourate 76 Al-Insân | Sourate 77 Al-Mursalât | Sourate 78 An-Naba’ | Sourate 79 An-Nâziʻât | Sourate 80 ‘Abasa | Sourate 81 At-Takwîr | Sourate 82 Al-Infitâr | Sourate 83 Al-Mutaffifîn | Sourate 84 Al-Inshiqâq | Sourate 85 Al-Burûj | Sourate 86 At-Târiq | Sourate 87 Al-A‘lâ | Sourate 88 Al-Ghâshîya | Sourate 89 Al-Fajr | Sourate 90 Al-Balad | Sourate 91 Ash-Shams | Sourate 92 Al-Layl | Sourate 93 Ad-Duhâ | Sourate 94 Ash-Sharh | Sourate 95 At-Tîn | Sourate 96 Al-‘Alaq | Sourate 97 Al-Qadr | Sourate 98 Al-Bayyina | Sourate 99 Az-Zalzala | Sourate 100 Al-‘Âdîyât | Sourate 101 Al-Qâri‘a | Sourate 102 At-Takâthur | Sourate 103 Al-‘Asr | Sourate 104 Al-Humaza | Sourate 105 Al-Fîl | Sourate 106 Quraysh | Sourate 107 Al-Mâ‘ûn | Sourate 108 Al-Kawthar | Sourate 109 Al-Kâfirûn | Sourate 110 An-Nasr | Sourate 111 Al-Masad | Sourate 112 Al-Ikhlâs | Sourate 113 Al-Falaq | Sourate 114 An-Nâs

2 Commentaires sur “Sourate 3 Âl ʻImrân Verset 191 | Tafsir du Coran et traduction

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.