Sourate 4 An-Nisâ’ Verset 163 | Tafsir du Coran et traduction

إِنّٰا أَوْحَيْنٰا إِلَيْكَ كَمٰا أَوْحَيْنٰا إِلىٰ نُوحٍ وَ اَلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَيْنٰا إِلىٰ إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْمٰاعِيلَ وَ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ اَلْأَسْبٰاطِ وَ عِيسىٰ وَ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هٰارُونَ وَ سُلَيْمٰانَ وَ آتَيْنٰا دٰاوُدَ زَبُوراً

‘Innā ‘Awĥaynā ‘Ilayka Kamā ‘Awĥaynā ‘Ilá Nūĥin Wa An-Nabīyīna Min Ba`dihi Wa ‘Awĥaynā ‘Ilá ‘Ibrāhīma Wa ‘Ismā`īla Wa ‘Isĥāqa Wa Ya`qūba Wa Al-‘Asbāţi Wa `Īsá Wa ‘Ayyūba Wa Yūnus Wa Hārūna Wa Sulaymāna Wa ‘Ātaynā Dāwūda Zabūrāan

Traduction

Nous t’avons envoyé révélation, comme Nous avons envoyé révélation à Noé et aux Prophètes [venus] après lui, [comme] Nous avons envoyé révélation à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, aux [Douze] Tribus, à Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon et David à qui Nous avons donné des psaumes.

Nous t’avons inspiré comme nous avions inspiré Noé et les prophètes venus après lui. Nous avions inspiré Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les Tribus, Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon et nous avions donné des Psaumes à David.

Nous t’avons fait une révélation comme Nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et Nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux Tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon, et Nous avons donné le Zabour à David.

[Prophète,] Nous t’avons adressé la révélation comme Nous [l’]avons adressée à Noé et aux Prophètes [venus] après lui. Nous avons adressé la révélation à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux [douze] Tribus, comme à Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon, et Nous avons donné le Livre (Zabour) à David.

Nous t’avons révélé comme nous avons révélé à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux Tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon. Et nous avons donné à David une écriture.

Tafsir et explication du verset

Sourate An-Nisâ’

s4 v1 | s4 v2 | s4 v3 | s4 v4 | s4 v5 | s4 v6 | s4 v7 | s4 v8 | s4 v9 | s4 v10 | s4 v11 | s4 v12 | s4 v13 | s4 v14 | s4 v15 | s4 v16 | s4 v17 | s4 v18 | s4 v19 | s4 v20 | s4 v21 | s4 v22 | s4 v23 | s4 v24 | s4 v25 | s4 v26 | s4 v27 | s4 v28 | s4 v29 | s4 v30 | s4 v31 | s4 v32 | s4 v33 | s4 v34 | s4 v35 | s4 v36 | s4 v37 | s4 v38 | s4 v39 | s4 v40 | s4 v41 | s4 v42 | s4 v43 | s4 v44 | s4 v45 | s4 v46 | s4 v47 | s4 v48 | s4 v49 | s4 v50 | s4 v51 | s4 v52 | s4 v53 | s4 v54 | s4 v55 | s4 v56 | s4 v57 | s4 v58 | s4 v59 | s4 v60 | s4 v61 | s4 v62 | s4 v63 | s4 v64 | s4 v65 | s4 v66 | s4 v67 | s4 v68 | s4 v69 | s4 v70 | s4 v71 | s4 v72 | s4 v73 | s4 v74 | s4 v75 | s4 v76 | s4 v77 | s4 v78 | s4 v79 | s4 v80 | s4 v81 | s4 v82 | s4 v83 | s4 v84 | s4 v85 | s4 v86 | s4 v87 | s4 v88 | s4 v89 | s4 v90 | s4 v91 | s4 v92 | s4 v93 | s4 v94 | s4 v95 | s4 v96 | s4 v97 | s4 v98 | s4 v99 | s4 v100 | s4 v101 | s4 v102 | s4 v103 | s4 v104 | s4 v105 | s4 v106 | s4 v107 | s4 v108 | s4 v109 | s4 v110 | s4 v111 | s4 v112 | s4 v113 | s4 v114 | s4 v115 | s4 v116 | s4 v117 | s4 v118 | s4 v119 | s4 v120 | s4 v121 | s4 v122 | s4 v123 | s4 v124 | s4 v125 | s4 v126 | s4 v127 | s4 v128 | s4 v129 | s4 v130 | s4 v131 | s4 v132 | s4 v133 | s4 v134 | s4 v135 | s4 v136 | s4 v137 | s4 v138 | s4 v139 | s4 v140 | s4 v141 | s4 v142 | s4 v143 | s4 v144 | s4 v145 | s4 v146 | s4 v147 | s4 v148 | s4 v149 | s4 v150 | s4 v151 | s4 v152 | s4 v153 | s4 v154 | s4 v155 | s4 v156 | s4 v157 | s4 v158 | s4 v159 | s4 v160 | s4 v161 | s4 v162 | s4 v163 | s4 v164 | s4 v165 | s4 v166 | s4 v167 | s4 v168 | s4 v169 | s4 v170 | s4 v171 | s4 v172 | s4 v173 | s4 v174 | s4 v175 | s4 v176

Le Coran
Sourate précédente

Sourate Âl ʻImrân

Sourate suivante

Sourate Al-Mâ’ida

Sourate 1 Al-Fatiha | Sourate 2 Al-Baqara | Sourate 3 Âl ʻImrân | Sourate 4 An-Nisâ’ | Sourate 5 Al-Mâ’ida | Sourate 6 Al-Anʻâm | Sourate 7 Al-Aʻrâf | Sourate 8 Al-Anfâl | Sourate 9 At-Tawba | Sourate 10 Yûnus | Sourate 11 Hûd | Sourate 12 Yûsuf | Sourate 13 Ar-Ra‘d | Sourate 14 Ibrâhîm | Sourate 15 Al-Hijr | Sourate 16 An-Nahl | Sourate 17 Al-Isrâ’ | Sourate 18 Al-Kahf | Sourate 19 Maryam | Sourate 20 Tâhâ | Sourate 21 Al-Anbîyâ’ | Sourate 22 Al-Hajj | Sourate 23 Al-Mu’minûn | Sourate 24 An-Nûr | Sourate 25 Al-Furqân | Sourate 26 Ash-Shuʻarâ’ | Sourate 27 An-Naml | Sourate 28 Al-Qasas | Sourate 29 Al-‘Ankabût | Sourate 30 Ar-Rûm | Sourate 31 Luqmân | Sourate 32 As-Sajda | Sourate 33 Al-Ahzâb | Sourate 34 Saba’ | Sourate 35 Fâtir | Sourate 36 Yâsîn | Sourate 37 As-Sâffât | Sourate 38 Sâd | Sourate 39 Az-Zumar | Sourate 40 Ghâfir | Sourate 41 Fussilat | Sourate 42 Ash-Shûrâ | Sourate 43 Az-Zukhruf | Sourate 44 Ad-Dukhân | Sourate 45 Al-Jâthîya | Sourate 46 Al-Ahqâf | Sourate 47 Muhammad | Sourate 48 Al-Fath | Sourate 49 Al-Hujurât | Sourate 50 Qâf | Sourate 51 Adh-Dhârîyât | Sourate 52 At-Tûr | Sourate 53 An-Najm | Sourate 54 Al-Qamar | Sourate 55 Ar-Rahmân | Sourate 56 Al-Wâqi‘a | Sourate 57 Al-Hadîd | Sourate 58 Al-Mujâdala | Sourate 59 Al-Hashr | Sourate 60 Al-Mumtahana | Sourate 61 As-Saff | Sourate 62 Al-Jumu‘a | Sourate 63 Al-Munâfiqûn | Sourate 64 At-Taghâbun | Sourate 65 At-Talâq | Sourate 66 At-Tahrîm | Sourate 67 Al-Mulk | Sourate 68 Al-Qalam | Sourate 69 Al-Hâqqa | Sourate 70 Al-Ma‘ârij | Sourate 71 Nûh | Sourate 72 Al-Jinn | Sourate 73 Al-Muzzammil | Sourate 74 Al-Muddaththir | Sourate 75 Al-Qîyâma | Sourate 76 Al-Insân | Sourate 77 Al-Mursalât | Sourate 78 An-Naba’ | Sourate 79 An-Nâziʻât | Sourate 80 ‘Abasa | Sourate 81 At-Takwîr | Sourate 82 Al-Infitâr | Sourate 83 Al-Mutaffifîn | Sourate 84 Al-Inshiqâq | Sourate 85 Al-Burûj | Sourate 86 At-Târiq | Sourate 87 Al-A‘lâ | Sourate 88 Al-Ghâshîya | Sourate 89 Al-Fajr | Sourate 90 Al-Balad | Sourate 91 Ash-Shams | Sourate 92 Al-Layl | Sourate 93 Ad-Duhâ | Sourate 94 Ash-Sharh | Sourate 95 At-Tîn | Sourate 96 Al-‘Alaq | Sourate 97 Al-Qadr | Sourate 98 Al-Bayyina | Sourate 99 Az-Zalzala | Sourate 100 Al-‘Âdîyât | Sourate 101 Al-Qâri‘a | Sourate 102 At-Takâthur | Sourate 103 Al-‘Asr | Sourate 104 Al-Humaza | Sourate 105 Al-Fîl | Sourate 106 Quraysh | Sourate 107 Al-Mâ‘ûn | Sourate 108 Al-Kawthar | Sourate 109 Al-Kâfirûn | Sourate 110 An-Nasr | Sourate 111 Al-Masad | Sourate 112 Al-Ikhlâs | Sourate 113 Al-Falaq | Sourate 114 An-Nâs

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.